Oppgave 5.1.4.16
Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

Statsforvalteren bør delta i fylkeskommunenes samarbeidsorgan for Program for folkehelsearbeid i kommunene.


Bakgrunnsinformasjon

Program for folkehelsearbeid i kommunene