Oppgave 5.1.5.1
Alle statsforvaltere KLD JD LMD Miljø og klima

Vassdrag- og vannkraftkonsesjoner

  • Bidra med fagkunnskap for å få fram viktige moment tidlig i en revisjonssak
  • Avgi uttalelser i revisjoner, til konsesjonssøknader om vind- og vannkraft og søknader om opprustings- og utvidelsesprosjekter
  • Følge opp naturforvaltningsvilkår gjennom pålegg om undersøkelser og tiltak i tråd med veileder M-721/2017. I dette arbeidet skal vassdrag med storørret og vassdrag med andre forekomster/interesser av nasjonal eller regional verdi ha særskilt oppmerksomhet.

Bakgrunnsinformasjon

https://www.fm-nett.no/Miljodirektoratet/Venstremeny/Miljohensyn-i-energisaker/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/

https://www.miljodirektoratet....