Oppgave 5.1.5.4
Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

Forvaltning av verneområder

  • Bistå og veilede aktører i verneområdeforvaltningen.
  • Sørge for gjennomføring av skjøtsel og andre tiltak inkludert besøksforvaltning.
  • Oppdatere kunnskapsgrunnlag og bevaringsmål.
  • Holde Miljødirektoratet oppdatert på den økologiske tilstanden i Ramsarområder.

Bakgrunnsinformasjon

https://www.fm-nett.no/Miljodirektoratet/Venstremeny/Naturforvaltning/Verneomrader/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/