Oppgave 5.1.5.12
SFIN SFMR SFTL KLD Miljø og klima

Moskusforvaltning

I samarbeid med berørte statsforvaltere har Statsforvalteren i Trøndelag ansvaret for forvaltningen av moskus.


Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/