Oppgave 5.1.5.14
Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

Fremmede organismer

  • Koordinere og gjennomføre bekjempelse, kartlegging og overvåking av fremmede skadelige organismer i og utenfor verneområder.
  • Gi faglig veiledning overfor kommunene og allmennheten.
  • Behandle søknader om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål

Bakgrunnsinformasjon

https://www.fm-nett.no/Miljodirektoratet/Venstremeny/Naturforvaltning/Fremmede-arter/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/