Oppgave 5.1.5.17
Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

Motorferdsel

Ivareta oppgaver på eget myndighetsområde, veilede kommunal myndighet innen motorferdsel.


Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/