Oppgave 5.1.5.21
Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

Grunnforurensning- og sedimentområdet

  • Følge opp grunnforurensningslokaliteter innenfor eget myndighetsområdet hvor det er behov for miljøtekniske undersøkelser og tiltak. 
  • Følge opp arbeidet med forurenset sjøbunn i aktuelle tiltaksplanområder
  • Følge opparbeidet ved prioriterte verft. Dette inkluderer også rapportering av status i databasen Grunnforurensning med frist 31.8.2021. Se lenke til veiledning på FM-nett.
  • Ivareta oppgaver knyttet til oppdatering av kunnskapsgrunnlaget for forurensede sedimenter og grunn og løpende oppdatere relevante fagdatabaser.
  • Ha dialog med og informere Miljødirektoratet i saker om spredning av miljøgifter eller helsefare, spesielt om disse er av prinsipiell karakter og hvor det kan forventes å bli kontroversielt.
  • Veilede kommunen om forurenset grunn og bruk av fagsystemet Grunnforurensning.

Bakgrunnsinformasjon

FM-nett: Mer informasjon om statsforvalterens oppgaver knyttet til sedimenter

Grunnforurensning på FM-nett.

Miljødirektoratet.no

Veiledning om oppdatering av prioriterte skipsverft ligger på FM-nett.