Oppgave 5.1.5.25
SFOV SFVT SFAG SFRO SFVL SFMR SFTL SFNO SFTF KLD Miljø og klima

Avfallsplaner i havner

Sørge for at avfallsplaner i havner er godkjent og re-godkjennes hvert femte år i tråd med gjeldende regelverk.


Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/
http://www.miljokommune.no/
http://www.miljodirektoratet.no/