Oppgave 5.1.5.27
Alle statsforvaltere KLD HOD JD KMD LMD Areal, by og samfunn Helsedirektoratet Landbruk og mat Miljø og klima Samfunnssikkerhet og beredskap

Klimaendringer og klimatilpasning

Statsforvalteren skal ha dialog med alle kommuner og formidle relevant kunnskap og informasjon om klimaendringer og klimatilpasning og følge opp kommunene for å iverksette nasjonale føringer for tilpasning til klimaendringer.


Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/
http://www.miljokommune.no/
http://www.miljodirektoratet.no/

https://www.dsb.no/