Oppgave 5.1.6.2
SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat

Videreutvikle dialog og gjennomføre møter i samarbeidsforumet med Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund. 


Bakgrunnsinformasjon

LMD legger til grunn at det er viktig at SF har nær kontakt med Sametinget og NRL. SF bør legge vekt på å be Sametinget og NRL om å foreslå aktuelle tema for møtene, for å sikre at alle parter opplever møtene som relevante.