Oppgave 5.1.6.3
SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat
  • Fatte vedtak etter reindriftslovens bestemmelser.
  • Vedtak etter reindriftslovens § 60 femte ledd skal fattes i dialog med distriktsstyrene.
  • Statsforvalteren skal godkjenne bruksregler, og kan bistå distriktene i utarbeidelse av bruksreglene.
  • Statsforvalteren skal motta og gjøre seg kjent med distriktsplanene i regionen, og lage en plan for at disse blir kjent og tatt i bruk av kommuner og fylkeskommuner.

Bakgrunnsinformasjon