Oppgave 5.1.6.6
SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat

Behandle og godkjenne melding om reindrift:

  • Melding om reindrift skal være godkjent innen 1.9.
  • Unnlatelse om å levere Melding om reindrift og gi uriktige opplysninger i Melding om reindrift, skal følges opp med sanksjoner, jf. Forskrift om Melding om reindrift § 6.
  • Sende kopi av godkjent melding om reindrift til distriktsstyrene
  • Fortløpende orientere Landbruksdirektoratet om avvik mellom Melding om reindrift og reintall fastsatt etter reindriftsloven § 60 fjerde og femte ledd
  • Gjennomføre strafferettslige vurderinger ved avvik som fremkommer etter reintelling
  • Utarbeide oversikt over reintall per distrikt etter mal utarbeidet av Landbruksdirektoratet. Oversikten sendes Landbruksdirektoratet innen 15.9.

Bakgrunnsinformasjon

Forskrift om melding om reindrift

Om behandling av merkesaker på fm-nett Landbruk og mat