Oppgave 5.1.6.7
SFTF LMD Landbruk og mat

Utarbeide risikovurdering og plan for gjennomføring av reinpramming, på bakgrunn av innkomne søknader. Plan og risikovurdering sendes Landbruksdirektoratet senest 1.4. for vårpramming og 1.9. for høstpramming.


Bakgrunnsinformasjon