Oppgave 5.1.6.9
SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat
  • På forespørsel fra Landbruksdirektoratet gi innspill til total- og ressursregnskapet
  • Gi innspill til endringer og forbedringer i reindriftsavtalen iht. mal til Landbruksdirektoratet innen 01.09. 

Bakgrunnsinformasjon