Oppgave 5.1.6.11
Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

Statsforvalteren skal samhandle med Mattilsynet om beitesituasjonen og dyrevelferdsmessige forhold i landbruks- og reindriftsnæringen, inkludert tiltak knyttet til CWD. 


Bakgrunnsinformasjon

Reindriftsavtalen

Tydeligere rutiner mellom Mattilsynet og Landbruksdirektoratet ved alvorlige dyrevelferdssaker (revidert 19.6.2020)