Oppgave 5.1.6.14
Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

Statsforvalteren skal bruke hovedplan og handlingsplan for skogbruksplanlegging som et aktivt verktøy for økt aktivitet og  sikre planmessig oppfølging av skogbruksplanlegging med miljøregistreringer i dialog med kommunene.


Bakgrunnsinformasjon