Oppgave 5.1.6.16
Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

Påse at kommunene gjennomfører resultatkartlegging av skogbruk og miljø. Frist for ajourhold i ØKS 31.12.


Bakgrunnsinformasjon