Oppgave 5.1.6.17
Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

Kontrollere at kommunene følger opp kontroll av foryngelse etter hogst iht. skogloven § 6 og forskrift om bærekraftig skogbruk §§ 6-8. Statsforvalteren skal vurdere om mangelfull kontroll skal få konsekvenser for kommunens tildeling av økonomiske virkemidler på skogområdet. Frist for ajourhold i ØKS 31.12.


Bakgrunnsinformasjon