Oppgave 5.1.6.21
Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

Det er et mål å øke verdiskapingen i landbruket gjennom en effektiv og lønnsom utnytting av gårdens ressurser. Statsforvalteren skal, med utgangspunkt i sin landbruksfaglige spisskompetanse, samarbeide med fylkeskommunen, kommunene og næringen for å bidra til at nasjonale, regionale og lokale mål nås gjennom arbeid i det regionale partnerskapet. Herunder bidra i partnerskapet til tilrettelegging og kompetansetiltak for utvikling av reiselivet, og i byggingen av sterke mat- og reiselivsregioner.


Bakgrunnsinformasjon