Oppgave 5.1.6.22
Alle statsforvaltere LMD ASD HOD JD KMD KD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet Landbruk og mat

Synliggjøre Inn på tunet som aktuelt tiltak innenfor arbeidet på helse-, omsorgs-, utdannings-, arbeids- og sosialområdet, og bidra i gjennomføringen av Inn på tunet-løftet 2. I utvalgte fylker, ha ansvar for å gjennomføre pilotprosjekt i tett samarbeid med det regionale partnerskapet, aktuelle aktører for øvrig og utvalgte pilotkommuner.


Bakgrunnsinformasjon