Oppgave 5.1.6.23
Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

Videreutvikle økologisk jordbruk som en del av landbruket i fylket.


Bakgrunnsinformasjon