Oppgave 5.1.6.27
Alle statsforvaltere KMD LMD Areal, by og samfunn Landbruk og mat

Formidle nasjonal politikk for jordvern og kulturlandskap. Statsforvalteren skal påse at jordvernet blir ivaretatt i kommunale og regionale planer, i tråd med regjeringens jordvernstrategi. Statsforvalteren skal også gi innspill i statlige planprosesser.   


Bakgrunnsinformasjon