Oppgave 5.1.6.33
Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

Forvalte regelverket for regulering av svine- og fjørfeproduksjonen, samt kontrollere at produsentene overholder konsesjonsgrensene og reglene for driftsfellesskap. Kopi av brev der statsforvalteren fatter vedtak om konsesjon, standardisert erstatning pga. overproduksjon eller driftsfellesskap, eller når konsesjoner faller bort, skal sendes Landbruksdirektoratet.


Bakgrunnsinformasjon

Lov om regulering av svine og fjørfeproduksjon

Forskrift om regulering av svine og fjørfeproduksjon

Landbruksdirektoratets Rundskriv 2017-16 Kommentarer til lov og forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen