Oppgave 5.1.6.36
SFTF LMD Landbruk og mat

Statsforvalteren skal holde løpende oversikt over tilstanden for norsk/russisk grensegjerde. Statsforvalteren skal hvert år sette opp en plan for eventuelle behov for vedlikehold, og hvordan vedlikeholdet kan gjennomføres.


Bakgrunnsinformasjon

Lenke til traktat mellom Norge og Russland: https://lovdata.no/dokument/TR..