Oppgave 5.1.6.37
SFTF LMD Landbruk og mat

Statsforvalteren skal gjennomføre oppgaver knyttet til norsk/finsk reingjerdekonvensjon.


Bakgrunnsinformasjon

Statsforvalterens oppgaver er beskrevet i brev fra Landbruks- og matdepartementet til Landbruksdirektoratet datert 31.3.2017.