Oppgave 5.1.6.38
SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat

Statsforvalterne skal innen 15.9. orientere Landbruksdirektoratet om oppdateringer og endringer i bruksregler og distriktsplaner. Orienteringen skal omfatte hvilke distrikter det gjelder, hva som er endret og når det er endret. 


Bakgrunnsinformasjon

Lov om reindrift (reindriftslova)