Oppgave 5.1.6.40
Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

Statsforvalteren skal bidra til at kommunene ivaretar forvaltningen av tilskudd til tiltak i beiteområder, tilskudd til utvalgte kulturlandskap og verdensarvområder og tilskudd til skogsvei og drift med taubane o.a., gjennom opplæring, veiledning og informasjon om forvaltningen av ordningene på en god måte.


Bakgrunnsinformasjon