Oppgave 5.1.6.42
Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

Statsforvalteren skal i løpet av 2021 vurdere å pålegge kommuner å sende inn saker etter jord- og konsesjonsloven med hjemmel i jordloven § 3 fjerde punktum.


Bakgrunnsinformasjon