Oppgave 5.1.10.5
Alle statsforvaltere LMD Tilskudd og økonomiske virkemidler

Veilede og følge opp kommunene i forvaltningen av økonomiske virkemidler, og påse at forvaltningen skjer i samsvar med overordnede nasjonale føringer.


Bakgrunnsinformasjon

Veileder og mal for oversendelse av klagesaker til Landbruksdirektoratet