Oppgave 5.1.10.7
Alle statsforvaltere LMD Tilskudd og økonomiske virkemidler

Statsforvalteren skal samarbeide med Mattilsynet i oppfølging i henhold til forskrifter, bl.a. autorisasjonsbevis for plantevernmidler og gnagermidler, og skal ha årlig dialog med Mattilsynet der informasjonsutveksling i dyrevelferdssaker og samarbeidet regionalt og lokalt er tema.  


Bakgrunnsinformasjon