Oppgave 5.1.10.10
Alle statsforvaltere LMD Klagesaksbehandling Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

Forvalte regelverket og være vedtaks- og klagemyndighet for tilskudds- og erstatningsordningene på landbruksområdet.


Bakgrunnsinformasjon

Direkte tilskudd

Velferdstiltak

Erstatningsordninger

Reindrift

Skogbruk

Miljø