Oppgave 5.1.10.12
Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

Kap. 225 post 60 Tilskudd til landslinjer

Statsforvalteren skal foreta formalia- og rimelighetskontroll av søknader med elevlister og videresende disse til Utdanningsdirektoratet innen fastsatte frister. Statsforvalteren skal i tillegg rapportere til Utdanningsdirektoratet om resultat av kontrollen.


Bakgrunnsinformasjon

Målgruppe for ordningen:

Elever som får opplæring ved landslinjer.

Tilskuddsforvaltning:

Oversikt over retningslinjer

Informasjon om tilskuddsordninger og tilskuddssatser for skole