Oppgave 5.1.10.14
SFTL SFNO SFTF KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

Kap. 225 post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, opplæring i grunnskolen innenfor samiske distrikt

Statsforvalteren skal forvalte tilskuddet etter gjeldende retningslinjer og regelverk for ordningen, herunder informere, veilede, behandle søknader, utbetale, kontrollere og rapportere. 


Bakgrunnsinformasjon

Målgruppe for ordningen:
Elever i grunnskolen i samiske distrikt som har rettigheter etter § 6-2 i opplæringsloven og som får opplæring i samisk som førstespråk eller samisk som andrespråk ved kommunale grunnskoler innenfor samiske distrikt.

Tilskuddsforvaltning