Oppgave 5.1.10.16
SFTL SFNO SFTF KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

Kap. 225 post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, studiepermisjon til videreutdanning i samisk

Statsforvalteren skal forvalte tilskuddet etter gjeldende retningslinjer og regelverk for ordningen, herunder informere, veilede, behandle søknader, utbetale, kontrollere og rapportere.


Bakgrunnsinformasjon

Målgruppe for ordningen:

Studiehjemler for lærere ved offentlige grunnskoler og videregående skoler og ved friskoler godkjent etter friskoleloven, som tar videreutdanning i samisk for undervisning i grunnskole eller videregående opplæring.

Tilskuddsforvaltning: 

Oversikt over retningslinjer

Informasjon om tilskuddsordninger og tilskuddssatser for skole