Oppgave 5.1.10.17
Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge

Statsforvalteren skal forvalte tilskuddet etter gjeldende retningslinjer og regelverk, herunder informere, veilede, behandle søknader, utbetale, kontrollere og rapportere. 


Bakgrunnsinformasjon

Målgruppe for ordningen:

1.Barn og ungdom i alderen 16-18 år (asylsøkere) med rett og/eller plikt til grunnskoleopplæring, som søker oppholdstillatelse eller familiegjenforening. 
2.Ungdom i alderen 16-18 år (asylsøkere), som søker om oppholdstillatelse eller familiegjenforening, og som har rett til videregående opplæring.    

Tilskuddsforvaltning:

Oversikt over retningslinjer

Informasjon om tilskuddsordninger og tilskuddssatser for skole