Oppgave 5.1.10.18
Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

Kap. 225 post 67 Tilskudd til opplæring i kvensk eller finsk, opplæring i videregående 

Statsforvalteren skal foreta formalia- og rimelighetskontroll av søknader med elevlister og videresende disse til Utdanningsdirektoratet innen fastsatt frist. Statsforvalteren skal i tillegg rapportere til Utdanningsdirektoratet om resultat av kontrollen.


Bakgrunnsinformasjon

Målgruppe for ordningen:

Elever og lærlinger med kvensk-finsk bakgrunn i videregående opplæring, som får opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk i videregående opplæring.    

Tilskuddsforvaltning:

Oversikt over retningslinjer

Informasjon om tilskuddsordninger og tilskuddssatser for skole