Oppgave 5.1.10.21
SFVL KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

Kap. 225 post 68 Tilskudd til kriminalomsorgen 

Statsforvalteren skal gjennomføre faglige og administrative oppgaver knyttet til opplæring i kriminalomsorgen. 


Bakgrunnsinformasjon

Målgruppe for ordningen: 

Innsatte i fengsel, løslatte med møteplikt hos Kriminalomsorg i frihet (også kalt friomsorgen) og løslatte som ikke er under tilsyn, dersom det gjelder fortløpende fullføring av opplæringsenhet som er påbegynt under soning.

Tilskuddsforvaltning: 

Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen

Evaluering av tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen, rapport fra Deloitte

Retningslinjer for tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen

Tilstandsrapport 2018

Rundskriv G-1/2008