Oppgave 5.1.10.22
SFIN SFVT SFTL KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

Kap. 226 post 64 Programfinansiering av 0-24 samarbeidet 

Statsforvalteren skal ivareta oppfølging og kontroll av tilskuddet etter gjeldende retningslinjer. Statsforvalteren skal også ivareta sine oppgaver beskrevet i «Prosjektplan Pilot for programfinansiering - 0-24 samarbeidet».


Bakgrunnsinformasjon

Målgruppe for ordningen:

Utsatte barn og unge i alderen 0-24 år og deres familier.

Tilskuddsforvaltning:

Oversikt over retningslinjer

Informasjon om prosjektet