Oppgave 5.1.10.27
Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

Kap. 231 post 63 Tilskudd til tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage

Statsforvalteren skal kontrollere at tilskudd blir benyttet etter retningslinjene for ordningen, og rapportere til Utdanningsdirektoratet. 


Bakgrunnsinformasjon

Målgruppe for ordningen:

Minoritetsspråklige barn i barnehage.    

Tilskuddsforvaltning:

·         Oversikt over retningslinjer

·         Informasjon om finansiering av private barnehager