Oppgave 5.1.10.29
Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler

Statsforvalteren skal kontrollere folkehøgskolenes regnskap og økonomi, og rapportere til Utdanningsdirektoratet.  


Bakgrunnsinformasjon

Målgruppe for ordningen: 

Elever som tar kurs ved en folkehøyskole.

Funksjonshemmede elever som tar kurs ved folkehøyskolene Lundheim, Peder Morset, Nord-Norge og Ål.  

Tilskuddsforvaltning:

·         Oversikt over retningslinjer

·         Informasjon om tilskuddsordninger og tilskuddssatser for skole