Oppgave 5.1.10.30
SFOV SFIN SFVT LMD Landbruk og mat

Statsforvalteren skal på oppdrag fra Landbruksdirektoratet, gjennomføre gjenleggingskontroll.


Bakgrunnsinformasjon

Forskrift om tilskudd til frøavl m.m. i gras, belgvekster, rotvekster og grønnsaker