Oppgave 5.2.2.1
Alle statsforvaltere KD ASD BFD HOD Barnehage og opplæring Familier, barn og unge Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

Koordinert innsats for utsatte barn og unge og deres familier 

Statsforvalteren skal gjennom sin kunnskap om situasjonen og behovene i fylket være en pådriver for tverrsektorielt samarbeid og samordning av tjenestene til utsatte barn og unge og deres familier, internt i kommunen, mellom kommuner og mellom kommune og regionalt nivå, slik at kommunene ivaretar sitt helhetlige ansvar for utsatte barn og unge. 


Bakgrunnsinformasjon

Nasjonal faglig retningslinje: 

Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge