Oppgave 5.2.4.2
Alle statsforvaltere JD KLD LMD Landbruk og mat Miljø og klima Samfunnssikkerhet og beredskap

Koordinere arbeidet på klimatilpasning internt og mellom Statsforvalterne, samt sørge for at hensyn til klimaendringer blir integrert i relevante oppgaver.


Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/