Oppgave 5.2.4.3
Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat Miljø og klima

Bidra til å styrke kunnskapen og gjennomføre informasjonstiltak om reduserte utslipp fra jordbruksdrift og hvordan jordbruket kan tilpasses et klima i endring. 


Bakgrunnsinformasjon

NIBIOs veileder for miljø- og klimatiltak i landbruket