Oppgave 5.2.4.5
Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat Miljø og klima

Arbeide for økt produksjon og bruk av bioenergi i samarbeid med det regionale partnerskapet.


Bakgrunnsinformasjon