Oppgave 5.2.6.4
SFTL SFNO SFTF LMD Areal, by og samfunn Landbruk og mat

Veilede reinbeitedistriktene i arbeidet med distriktsplaner som et viktig grunnlag for kommunale og fylkeskommunale planleggingsprosesser.


Bakgrunnsinformasjon