Oppgave 5.2.6.5
Alle statsforvaltere LMD Areal, by og samfunn Landbruk og mat

Belyse konsekvenser og ivareta landbrukets og reindriftens interesser i arealplansaker, saker etter naturmangfoldloven og energilovgivningen og ved større tiltak og prosesser. Legge til rette for samordning av planlegging på tvers av kommune- og fylkesgrenser for å sikre reindriften sammenhengende bruksarealer.


Bakgrunnsinformasjon