Oppgave 5.2.6.12
SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat

Reindriftens arealbrukskart

  • Bidra til kvalitetssikring av reindriftens arealbrukskart
  • Veilede distriktene i ajourhold av reindriftens arealbrukskart
    • Embetene skal veilede distriktene i hvordan endringene skal gjøres.
  • Løpende kvalitetssikre distriktenes endringer i reindriftens arealbrukskart
    • Arealbrukskartet skal samsvare med de opplysningene om arealbruk som ligger i distriktsplanen for det enkelte distrikt.

Bakgrunnsinformasjon