Oppgave 5.2.7.1
Alle statsforvaltere JD HOD Helsedirektoratet Samfunnssikkerhet og beredskap

Statsforvalteren skal ha en oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyse for fylket (fylkesROS) med oppfølgingsplan som er utarbeidet i samarbeid med regionale samfunnssikkerhetsaktører, og i tråd med statsforvalterens samfunnssikkerhetsinstruks.


Bakgrunnsinformasjon