Oppgave 5.2.7.8
Alle statsforvaltere JD HOD Helsedirektoratet Samfunnssikkerhet og beredskap

Statsforvalteren skal ved uønskede hendelser samordne krisehåndteringen i regionen gjennom fylkesberedskapsrådet, med øvrige aktuelle aktører og med berørte kommuner.


Bakgrunnsinformasjon